laatste nieuws

Bel V brengt haar internationale ontwikkeling in een hogere versnelling

Terug

In België bepaalt een wet die dateert van 2003 dat alle kerncentrales tegen 2025 gesloten moeten worden. Al in 2018 begon Bel V zich voor te bereiden op deze veranderende nationale nucleaire context en ontwikkelde zij een nieuw strategisch plan. Een van de assen in ons strategisch plan handelde over de verdere ontwikkeling van onze internationale activiteiten.

Bel V brengt haar internationale ontwikkeling in een hogere versnelling

Hoewel de bijna gelijktijdige ontmanteling van 7 kerncentrales een zeer groot project zal vormen dat gedurende een zeer lange periode veel middelen van Bel V zal vergen, is het duidelijk dat deze veranderende Belgische nucleaire context een geleidelijke verschuiving met zich mee zal brengen naar meer competenties in ontmanteling, afvalbeheer enz. Tegelijkertijd creëert dit een kans voor Bel V om de expertise die werd opgebouwd in lange termijn uitbating, ongevallenbeheer, splijtstofgedrag ... in te zetten op de internationale scène. Deze ontwikkeling van de internationale activiteiten verloopt over vijf thema’s:

  • Thema 1 : De evaluatie van veiligheids- en beveiligingsstudies. De diensten die Bel V als TSO levert voor het FANC (Belgische Nationale Veiligheidsoverheid) kan worden uitgebreid naar buitenlandse overheden, TSO's, internationale instanties of buitenlandse operatoren.
  • Thema 2 : Het uitvoeren van inspecties, metingen en/of audits. De inspecties die voor het FANC worden uitgevoerd, kunnen ook voor andere klanten en behoeften, binnen of buiten de nucleaire markt, worden uitgevoerd.
  • Thema 3 : Adviseren over veilig ontwerp en veilige uitbating. Op basis van haar ervaring kan Bel V advies verlenen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Deze consultancy dienst kan worden voorgesteld aan regelgevende overheden, uitbaters of toekomstige uitbaters, alsook internationale organisaties die hun reglementair of organisatorisch kader wensen te ontwikkelen.
  • Thema 4 : Opleiding verstrekken. Verscheidene actoren op de nucleaire markt zijn geïnteresseerd in opleiding om hun deskundigheid op bepaalde gebieden als nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming te versterken.
  • Thema 5: Ontwikkelen van en/of deelnemen aan R&D-projecten. Verschillende internationale instanties promoten R&D-activiteiten op de nucleaire markt (bv. projecten die (mede)gefinancierd worden door de Europese Commissie...). Deelnemen aan deze projecten (als deelnemer of coördinator) en/of dergelijke projecten ontwikkelen is een essentiële activiteit voor Bel V.

In de context van de kernuitstap in België is de ontwikkeling van de internationale activiteiten van Bel V in 2021 in een stroomversnelling gekomen. In deze context is Bel V, in samenwerking met andere partners, actiever geworden in het aanbieden van diensten aan buitenlandse overheden, waaronder veiligheidsevaluaties, nucleaire veiligheidsinspecties en consultancydiensten.

Bel V en haar partners (IRSN, ARPANSA, Bureau Veritas, NMBU) hebben contracten gewonnen bij internationale veiligheidsoverheden en uitbaters in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en Noorwegen.

Deze internationale successen sterken ons in ons vertrouwen om onze inspanningen voort te zetten en zo een duurzame toekomst voor ons personeel te verzekeren.