Toegankelijkheidsverklaring Bel V

Bel V streeft ernaar haar website zoveel als mogelijk toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen, ook voor bezoekers met een motorische, visuele of auditieve beperking.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van Bel V: https://www.belv.be/nl/.

Nalevingsstatus

Deze website (https://www.belv.be/nl/) voldoet gedeeltelijk aan de Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1. De gedeeltelijke overeenstemming kan verantwoord worden door de vrijstellingsgrond waarop Bel V zich kan beroepen. Het zou namelijk voor Bel V een onevenredige last met zich meebrengen indien zij de website volledig in overeenstemming moet brengen met de wettelijke vereisten.

Er werd reeds een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd (een zogenaamde “vereenvoudigde analyse”) waarvan u het verslag hier kan raadplegen:               https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.belv.be.

Dit neemt niet weg dat wij u als bezoeker willen informeren over de website-elementen die niet (volledig) toegankelijk zijn:

De volgende elementen van de website voldoen bijvoorbeeld niet aan de wettelijke vereisten

  • De meeste afbeeldingen, iconen en grafieken hebben geen correcte alternatieve omschrijving (weergave in tekst).
  • De informatie op de website wordt niet volledig correct overgebracht aan hulpmiddelensoftware en is niet volledig compatibel met hulpmiddelensoftware (vb. een voorleessoftware of stembedieningsprogramma) waardoor gebruikers van hulmiddelen de inhoud fout zouden kunnen begrijpen.
  • De contrastverhouding tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur voldoet niet aan de minimumvereisten. De gebruiker kan de voor-en achtergrondkleuren van de tekstblokken op de website niet zelf kiezen of aanpassen.
  • Niet alle delen van de website zijn volledig toegankelijk door middel van enkel toetsenbordbediening.

Hieronder lijsten we een aantal elementen op die u kunnen helpen om de toegankelijkheid van de website te vergemakkelijken:

  • Letters vergroten: u kan het lettertype van deze website zelf vergroten via de ingebouwde functie in uw browser. Wij hebben ervoor gezorgd dat de lay-out van de websitepagina’s zich automatisch aanpast.
  • Toegankelijkheid van documenten: wij streven ernaar om alle documenten als toegankelijke pdf’s aan te bieden. Als u toch problemen zou ervaren met het lezen van een elektronisch document, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@belv.be.

Datum van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld en voor het laatst herzien op 19/01/2024.

Feedback en contactgegevens

Als u feedback zou hebben over de toegankelijkheid van onze website, kan u ons altijd contacteren:

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de Federale Ombudsman: Dien een klacht in | Federaalombudsman.be