Perspectives

De perspectieven van Bel V bestaan erin om in België en in het buitenland aan de nucleaire veiligheidsoverheden of andere Technische Veiligheidsorganisaties consultancy aan te bieden, alsook ondersteuning bij inspecties of opleidingen op het terrein over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Perspectives

Op internationaal niveau is Bel V stichtend lid van het ETSON-netwerk en werkt zij samen met haar partners om haar technische en wetenschappelijke expertise te versterken en de kwaliteit van haar veiligheidsanalyses en standpunten te consolideren. Op dezelfde manier draagt Bel V actief bij tot verschillende internationale werkgroepen in organisaties zoals WENRA (Western European Nuclear Regulators Association), IAEA (International Atomic Energy Agency), OECD-Nuclear Energy Agency. In dat kader neemt Bel V deel aan werkgroepen die ressorteren onder het CSNI (Committee of the Safety of Nuclear Installations), het CNRA (Committee of the Nuclear Regulatory Activities) en het NSC (Nuclear Science Committee). Bel V ondersteunt ook OSART-missies (Operational Safety Review Team), ASSET-missies (Assessment of Safety Significant Events Team) en IRRS-missies (Integrated Regulatory Review Service).

Sinds de jaren ’90 heeft Bel V deelgenomen, en neemt nog steeds deel, aan door de EU gefinancierde samenwerkingsprojecten ter ondersteuning van buitenlandse veiligheidsoverheden en ontwikkelt zij haar kennis en expertise door haar deelname aan Europese R&D-projecten (H2020).

Meer recent, in de aanloop naar de Belgische kernuitstap, heeft Bel V haar internationale ontwikkelingsstrategie geïntensifieerd door ondersteuning te bieden aan buitenlandse veiligheidsoverheden (FR, NL, NW, UK). Een andere ontwikkelingspiste is het verstrekken van opleidingen aan TSO-experts uit opkomende landen op het gebied van kernenergie.

Laatste nieuws