Who are we?

Bel V is een private stichting, filiaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) onder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bel V treedt al meer dan 50 jaar op als de Technische Veiligheidsorganisatie (TSO = Technical Safety Organization) van het FANC inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming voor de belangrijkste nucleaire installaties in België. De opdrachten van Bel V (inspecties en veiligheidsevaluaties) zijn erkend door de Belgische regelgeving.

Onze waarden

Technische expertise op hoog niveau in nucleaire veiligheid en stralingsbescherming handhaven en ontwikkelen.

Bevorderen van wederzijds respect, eerlijkheid, loyaliteit en vertrouwen in menselijke en professionele relaties.

Onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid als TSO behouden.

Een vragende houding aannemen en een globale, multidisciplinaire en graduele benadering van veiligheidsvraagstukken hanteren.

Een "learning culture" bevorderen en openstaan voor nieuwe ideeën en verandering.

History

AVN - Erkende controle- en vergunningsinstelling

In 1969 werd binnen de Association Vinçotte een Afdeling Nucleaire Veiligheid opgericht, net op het moment dat de eerste nucleaire eenheden van Doel 1 & 2 en Tihange 1 werden besteld. Deze afdeling werd onmiddellijk gemachtigd voor en belast met de reglementaire controle van de kerncentrales.

AVN - Erkende inspectie- en vergunningsinstelling

In 1990, als gevolg van de fusie van de beide erkende organisaties Vinçotte en AIB, werd de Dienst Nucleaire Veiligheid officieel AIB-Vinçotte Nucleair, kortweg AVN. Als particuliere onderneming behoorde AVN niet tot de overheid: AVN was erkend door de Belgische Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid.

AVN - Onafhankelijke controle

In 1995 werd AVN zowel administratief als financieel volledig onafhankelijk en verliet het de groep AIB-Vinçotte.

AVN - Onafhankelijke controle

In 1996 houdt de fusie van AVN met een andere erkende organisatie, CORAPRO, naast de reglementaire controle van de centrales ook de controle in van de meeste andere nucleaire installaties van klasse 1 (SCK CEN, Belgonucléaire, Belgoprocess, IRE,...).

AVN - Onafhankelijke Controle

In 1999 veranderde AVN haar naam in Association Vinçotte Nuclear en verhuisde later in augustus 2001 naar een gloednieuw gebouw.

FANC operationeel

Na de inwerkingtreding van de wet van 15 April 1994 betreffende de oprichting van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), werd het Agentschap uiteindelijk operationeel in september 2001.

Oprichting van Bel V en overdracht van de reglementaire activiteiten van AVN

In september 2007 heeft het FANC een filiaal opgericht, met een statuut van private stichting, genaamd Bel V.

Oprichting van Bel V en overdracht van de reglementaire activiteiten van AVN

Op 14 april 2008 werden de reglementaire activiteiten van AVN en het betrokken personeel overgedragen aan dit filiaal van het FANC. Sinds die dag vormt Bel V de Technical Safety Organisation (TSO) van de Belgische Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid.

1969

1990

1995

1996

1999

2001

2007

2008

Activiteiten

Activiteiten

Bel V is een private stichting, opgericht als filiaal van het FANC, dat aan Bel V activiteiten delegeert op het gebied van de controle van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming.

In de statuten wordt de algemene opdracht omschreven als “Bijdragen tot de bescherming van mens en milieu tegen het gevaar van ioniserende straling”.

De algemene doelstellingen van Bel V (met de daaruit voortvloeiende taken) luiden derhalve als volgt:

 • Het verrichten van inspecties in verband met de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming van kerninstallaties, met inbegrip van kerncentrales
 • De autoriteiten adviseren bij de ontwikkeling van nucleaire noodplannen en optreden bij het beheer van nucleaire en/of radiologische noodsituaties
 • Analyses uitvoeren en evalueren inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en deskundigheid ter zake leveren

Als technische ondersteuning van het FANC is Bel V, in overeenstemming met de Belgische regelgeving, belast met de veiligheidsevaluaties van het algemeen ontwerp van de Belgische nucleaire installaties van klasse I en IIA, met de controle tijdens de uitbating ervan en met de follow-up van de ontmanteling ervan.

Dit is vastgelegd in een beheerscontract dat ondertekend werd door de Voorzitters van de raden van bestuur en de Directeurs-generaal van het FANC en Bel V en gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2019.
U kunt dit beheerscontract raadplegen via  http://www.jurion.fanc.fgov.be

Naast haar activiteiten in België is Bel V ook sterk actief op de internationale nucleaire markt. Bel V biedt aan nucleaire veiligheidsoverheden of andere Technical Safety Organizations consultancydiensten, ondersteuning bij inspecties of opleidingen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Organizational chart

General Management

 • General Manager

 • SIPP / IDPB

 • Officer Information Security

 • Quality System Manager

Nuclear installations

 • Director

 • Nuclear Power Plants

 • Other Nuclear Facilities

 • Support to Inspection

 • Projects Nuclear Power Plants

 • Projects Other Nuclear Facilities

Safety assessement

 • Director

 • Siting, Civil & Mechanical Design

 • I&C, Electrical Systems and Qualification

 • Engineering Design & Technology

 • Radiation Protection, Waste & Decommissioning

 • Accidents, Consequences & Response

Strategic Development

 • Director

Administration, support & quality

 • Administration, Support & Quality

Finance, procurement & facility

 • Finance, Procurement & Facility