Our Services

Op grond van meer dan 50 jaar ervaring kunnen de Bel V teams een diepgaande deskundigheid aanbieden op het vlak van nucleaire veiligheidsevaluatie en stralingsbescherming, berekening en modellering van fysische fenomenen, inspecties van installaties en opleiding van personeel.

Safety assessment

Als Belgische nucleaire TSO heeft Bel V een ruime technische expertise ontwikkeld die nodig is om de multidisciplinaire evaluaties inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming op gepaste wijze uit te voeren.

Deze technische expertise is verdeeld over het voltallige personeel in functie van de kwalificaties en competenties van elk personeelslid, waardoor de hiërarchische structuur wordt overstegen en de technische expertise kan worden benut waar die zich ook bevindt doorheen de organisatie. De technische deskundigheid is geïntegreerd in twintig Technical Responsibility Centers (TRC’s) die de belangrijkste pijler vormen van de kennisbeheerstrategie van Bel V.

Safety assessment

De TRC’s, geïnspireerd op de domeinen die worden bestreken door de veiligheidsanalyseverslagen van de kerncentrales, zijn gegroepeerd in vijf Technical Branches:

  • Siting, Civil & Mechanical Design (evaluatie van de site, externe gevaren, burgerlijke bouwkunde, seismologie, hydrologie, mechanica, fysieke beveiliging)
  • Engineering Design & Technology (veiligheidssystemen, brandbeveiliging, ventilatie, PSA, menselijke betrouwbaarheid, technologie inb het kader van versnellers)
  • I&C, elektrische systemen & kwalificatie (I&C, veiligheidskritieke software, cyberveiligheid, milieu- & seismische kwalificatie, elektrische systemen)
  • Ongevallen, Gevolgen en Respons (ontwerp van kernen, neutronica en herlading, ongevalsanalyses, thermische hydraulica, vrijkomen van radioactieve stoffen, insluiting, ernstige ongevallen, paraatheid en respons bij noodsituaties)
  • Radiation Protection, Waste Management & Decommissioning (Stralingsbescherming, ALARA, stralingsmetingen, stralingsmonitoring, afvalbeheer, chemie, vrijgave, ontmanteling, declassering)

De gekozen structuur en het concept zijn bijzonder geschikt voor een entiteit als Bel V, aangezien zij het mogelijk maken een hoog niveau van dienstverlening en deskundigheid aan onze klanten aan te bieden en de beschikbare expertise en middelen optimaal te benutten.

Modelling & calculation

Ter ondersteuning van de activiteiten voor veiligheidsevaluatie en wetenschappelijke en R&D-werkzaamheden maakt het Bel V personeel gebruik van modelleringscapaciteiten en diverse computercodes. Er zijn bijvoorbeeld capaciteiten ontwikkeld op de volgende gebieden: mechanica, brandbeveiliging, afvalbeheer, stralingsbescherming, noodplanning, thermo-hydraulica, ernstige ongevallen en probabilistische veiligheidsevaluatie.

Modelling & calculation

Inspection & audit

Bel V bestrijkt een uitgebreide reeks veiligheidsthema’s via routine-inspecties (op prestaties gerichte inspecties) en thematische inspecties (op processen gerichte inspecties). Bij al deze inspecties worden veiligheidsgerelateerde technische domeinen, menselijke en organisatorische factoren (Human and Organizational Factors – HOF) en veiligheidscultuur in aanmerking genomen.

Volgende domeinen komen aan bod (geen exhaustieve lijst!): chemie, brandbeveiliging, voorbereiding en respons op noodsituaties, veroudering, ASME, insluiting, burgerlijke bouwkunde, vrijgave, diesels & ondersteunende systemen, elektriciteit & I&C, externe gevaren, kriticiteit, organisatie, onderhoud, engineering, operaties, periodieke stop, vrijgave, stralingsbescherming, reserveonderdelen, bewaking & periodieke tests, opleiding & kwalificatie, transport op site, …

Op basis van de verschillende inspecties stelt Bel V jaarlijks een algemeen veiligheidsevaluatieverslag op voor elke nucleaire installatie, zoals gedelegeerd door het FANC.

Inspection & audit

Training

Bel V heeft een uitgebreid portfolio van opleidingen ontwikkeld dat zowel voor interne doeleinden (interne leertrajecten) als voor internationale klanten wordt gebruikt. Deze opleidingen, die gestructureerd zijn volgens de vier kwadranten van de IAEA SARCoN-benadering (Wettelijke basis, Reglementairee en organisatorische basis, Veiligheidsgebonden technische domeinen, Praktijken van de regelgevende overheid, Persoonlijke en gedragsefficiëntie), hebben tot doel een maximum van de veiligheidsgerelateerde technische domeinen en stralingsbeschermingsgebieden te dekken.

Training

Wil je meer weten?