Dankzij ruim 50 jaar activiteiten als Technische Veiligheidsorganisatie voor de Belgische nucleaire veiligheidsoverheid, is het uitvoeren van nucleaire veiligheidsevaluaties en inspecties deel van ons DNA.

Met meer dan 50 jaar ervaring in nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, maakt onze organisatie integraal deel uit van de Belgische Nucleaire Veiligheidsoverheid. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) delegeert aan Bel V reglementaire opdrachten voor inspecties en evaluaties van de belangrijkste nucleaire installaties in België. In de hoedanigheid van Technical Safety Organization kunnen wij veiligheidsevaluaties en -inspecties aanbieden ter ondersteuning van buitenlandse nucleaire veiligheidsoverheden.

Onze diensten

Als de Belgische nucleaire TSO (Technical Support Organization) heeft Bel V een brede waaier aan technische deskundigheid ontwikkeld om de multidisciplinaire evaluaties en inspecties inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming op adequate wijze uit te voeren.

Hiervoor kan Bel V terugvallen op haar expertise en op hoogstaande simulatietools. Daarnaast bevorderen de Bel V-experts het uitwisselen van kennis; daartoe verzorgt onze organisatie opleidingen voor nucleaire actoren in Europa maar ook in de rest van de wereld.

Expertise

Onze technische expertise is gespreid over het voltallige personeel volgens de kwalificaties en competenties van elk personeelslid; deze verdeling “overstijgt” de hiërarchische structuur en laat toe de technische expertise te benutten, ongeacht waar die zich bevindt in de organisatie.

Nieuws

Vanwege de nucleaire context evolueert Bel V voortdurend. Hier zijn enkele van onze laatste berichten.

Over ons

Bel V is een filiaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in België.

Bel V treedt op als TSO (Technical Support Organization) voor de controle op de veiligheid en de stralingsbescherming in de nucleaire installaties in België. Bel V is ook sterk actief op de internationale nucleaire markt door aan nucleaire overheden of installaties consultancy-diensten, ondersteuning bij inspecties of opleiding op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming aan te bieden.