Laatste nieuws

Voorbereiding van de postoperationele fase van de Belgische kerncentrales

Terug

Bel V werkt momenteel actief samen met uitbater Electrabel aan de voorbereiding van de postoperationele fase van de levensduur van de Belgische kerncentrales (POP-fase). Deze fase volgt onmiddellijk op de definitieve stopzetting en beoogt in een periode van ongeveer 5 jaar de evacuatie van de gebruikte splijtstoffen en het operationele afval uit de eenheden, en de voorbereiding van de ontmantelingsactiviteiten. Deze fase eindigt wanneer alle verbruikte splijtstof uit de reactor is verwijderd.

Voorbereiding van de postoperationele fase van de Belgische kerncentrales

Deze fase wordt in de eerste plaats gekenmerkt door een evolutie van het nucleaire eiland, dat wordt gereduceerd tot de SSC's (structurele systemen en onderdelen) die nodig zijn om de resterende veiligheidsfuncties te verzekeren, voornamelijk de bescherming van de verbruikte splijtstofdokken (SFP's). Elk systeem en circuit wordt aan een evaluatie onderworpen om te bepalen of het systeem belangrijk blijft voor de veiligheid en dus volledig onderworpen dient te blijven aan de programma's van de kerncentrale (onderhoud, veroudering, kwalificatie...), gewoon functioneel is of kan worden opgeheven tijdens elke subfase van het POP. Er rezen vooral vragen over het aantal veiligheidstreinen of de redundantie en diversiteit van de energiebronnen die vereist zijn om de veiligheidsfuncties "Decay Heat Removal" en "Confinement" van de dokken met verbruikte splijtstof te garanderen. Bel V werkt momenteel aan de evaluatie van de voorgestelde status van elk circuit, voor de twee eerste reactoren die eind 2022 (Doel 3) en begin 2023 (Tihange 2) definitief moeten worden stilgelegd.

In een tweede fase wordt op dezelfde manier een status toegekend aan elk afzonderlijk onderdeel van elk circuit, teneinde de vereiste wijzigingsdossiers dienovereenkomstig voor te bereiden. Een verlaging van de status (van "belangrijk voor de veiligheid" naar "functioneel" of "afgeschaft") impliceert een beperking van de programma’s in de installatie (onderhoud, periodieke tests, kwalificatie-eisen...) die op deze component worden toegepast. Aangezien het moeilijker wordt gekwalificeerde componenten te herstellen en te vervangen als gevolg van problemen met leveranciers en veroudering, is het belangrijk aan elke SSC een passende status toe te kennen om prioriteiten te stellen en de veiligheid tijdens het POP te waarborgen.

Parallel met de definitie van het nucleaire eiland bereidt de uitbater de evacuatie van de verbruikte splijtstof uit de SFP's voor. De verbruikte splijtstof zelf wordt na 5 jaar van verval geëvacueerd. Tijdens deze periode worden enkele activiteiten uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor de volledige lediging van de SFP's, zoals de evacuatie van de niet-splijtbare materialen uit de SFP's, de reparatie van de beschadigde verbruikte splijtstof of de aanpassing van de SFP's aan nieuwe containertypes. Bel V bereidt momenteel de evaluatie voor van alle wijzigingsdossiers die nodig zijn om deze activiteiten uit te voeren.

Tenslotte voert de uitbater momenteel ook enkele voorbereidende activiteiten voor de ontmanteling uit, waarvan de belangrijkste de chemische decontaminatie van het primaire circuit van de reactoren is. Deze operatie is inderdaad belangrijk om de activiteit van de leidingen te verminderen, zodat de latere ontmantelingsactiviteiten kunnen worden vergemakkelijkt. Bel V evalueert momenteel alle documenten die deze operatie rechtvaardigen.

De voorbereiding van de POP-fase is duidelijk een belangrijke uitdaging voor de Belgische Veiligheidsoverheid op het vlak van werklast en planning, aangezien ze belangrijke evoluties vereist van het nucleaire eiland, de overeenkomstige technische specificaties en veiligheidsanalyseverslagen van de eenheden, en tegelijk de lediging van de SFP's voorbereidt.