De waarden die binnen Bel V heersen

 

Technische deskundigheid van hoog niveau op het vlak van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming handhaven en ontwikkelen.

 

Wederzijds respect, eerlijkheid, loyauteit en vertrouwen in menselijke / professionele relaties bevorderen.

 

Onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid als TSO handhaven.

 

Een kritische houding en een globale, multidisciplinaire en gegradueerde benadering aannemen ten opzichte van veiligheidsproblemen.

 

Een “vraag-en-leer” cultuur bevorderen en openstaan voor nieuwe ideeën en verandering.