Ongeveer 65 universitair gediplomeerden zijn tewerkgesteld bij Bel V:

Hetzij met een diploma van nucleair ingenieur, hetzij met een soortgelijke ervaring.

De meesten van hen zijn deskundigen “Klasse I”, zoals vereist door de Belgische wettelijke voorschriften om inspecties uit te voeren in kerncentrales.
Elk technisch probleem waarmee Bel V geconfronteerd wordt kan behandeld worden door het samenbrengen van de individuele technische kennis.

Bel V heeft eveneens een horizontale structuur met verschillende TRC's (Technical Responsibility Centres), die bestaan uit teams waar deskundigen in een bepaald domein samenwerken.