De stoomgenerator is een warmtewisselaar

De stoom die de (stoom)turbine aandrijft, wordt geproduceerd door water te verwarmen. In een kerncentrale is de klassieke stoomketel vervangen door een stoomgenerator.

Dit is een warmtewisselaar waarin twee waterkringen elkaar ontmoeten: het hete water van de primaire kring, zoals hoger vermeld onder zeer hoge druk, verlaat de reactor en stroomt door duizenden U-vormige warmtegeleidende pijpen, waarlangs het zijn energie afgeeft aan het secundaire water dat zich aan de buitenkant van deze pijpen bevindt.

Naargelang het ontwerpvermogen van de reactor zijn twee, drie of vier stoomgeneratoren voorzien. Samen met de reactor zijn ze opgesteld in een hermetisch afgesloten, dubbelwandig reactorgebouw.

Hoe werkt een stoomgenerator?

Een stoomgenerator is een cilindervormig reservoir dan ongeveer 5000 omgekeerde U-vormige pijpen bevat.  Het hete water dat van de reactor komt, circuleert doorheen de stoomgeneratorpijpen.  Het water van de secundaire kring stroomt langsheen de buitenkant van de pijpenbundel.  Wanneer het secundaire water in contact komt met de verhitte pijpen, begint het te koken en wordt omgezet in stoom.

Hierbij komen water en stoom van de secundaire kring niet in rechtstreeks contact met het primaire reactorwater dat de warmte van de splijtstofstiften onttrekt.  Aldus treedt de stoomgenerator op als een bijkomende veiligheidsbarrière tussen de kernreactor en de buitenwereld.

1. Stoomuitlaat
2. Tweede vochtafscheider
3. Bovenste mantel
4. Cycloon
5. Eerste vochtafscheider
6. Onderste mantel
7. Pijpenbundel
8. Tussensteunplaten
9. Voedingswaterinlaat
10. Pijpenplaat
11. Tussenschot
12. Uitlaat primair koelmiddel
13. Uitlaat secundair koelmiddel