Condensor

Om het rendement van de stoomturbine zo groot mogelijk te maken, moeten de druk en de temperatuur van de uitgaande stoom zo laag mogelijk zijn.  Om die reden wordt de stoom die de lagedrukturbine verlaat, naar de condensor gestuurd, waar hij verder gekoeld wordt en tot water gecondenseerd.  Het condensaat kan dan onmiddellijk hergebruikt worden als voedingswater.  Voedingswaterpompen stuwen het terug naar de stoomgeneratoren, waar een nieuwe water-stoomcyclus gestart wordt: de cirkel is rond.

 

Koelen in een gesloten circuit

De condensor is een warmtewisselaar met duizenden pijpen doorheen dewelke koelwater van de tertiaire kring vloeit.  De stoom stroomt over de pijpen en condenseert door het contact ermee.  Het water van de tertiaire kring voert de resterende warmte af.

Het water, nodig voor dit koelproces, wordt onttrokken aan de koude bron (rivier,...).

Een koeltoren laat toe dit koelproces te laten verlopen in een zo goed als gesloten circuit.  Het grootste gedeelte van het water wordt hergebruikt bij een nieuwe koelcyclus.

Hoe werkt een koeltoren?

Het koelwater slorpt de warmte op in de condensor en wordt vandaar naar de koeltoren gepompt, waar het op een horizontaal rooster neerregent vanuit een soort douchekop.  Daarbij wordt het gekoeld door de opwaartse luchtstroom, veroorzaakt door het effect van een natuurlijke trek in een schouw.  Een kleine fractie van het koelwater (1.5%) verdampt en ontsnapt als een damppluim bovenaan de koeltoren.  Een miniem gedeelte van het koude koelwater vloeit terug naar de rivier.  Het leeuwenaandeel wordt opgevangen in een bassin onderaan de koeltoren.  Eens gekoeld wordt het gemengd met vers water van de rivier, en eens te meer naar de condensor gestuurd.