Wat is de Internationale Nucleaire Gebeurtenissenschaal (INES)?

Het werkingsprincipe van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale) is identiek aan dat van schalen, die de omvang van sommige natuurfenomenen (aardbevingen, wind…) meten. Het is de bedoeling om het bepalen van de ernst van incidenten of ongevallen in nucleaire installaties te vergemakkelijken.

Enkel gebeurtenissen die gevolgen hebben (zelfs potentieel) voor de nucleaire veiligheid van de installaties worden in de schaalverdeling opgenomen.

Gebeurtenissen zijn geklasseerd op een schaal met 7 niveaus (van 1 tot 7), volgens hun belangrijkheid.

De incidenten die van weinig belang zijn voor de nucleaire veiligheid worden als “afwijkingen” beschouwd en onder de schaal geklasseerd, zogenaamd op niveau “0”. Gebeurtenissen die niets met nucleaire veiligheid te maken hebben, worden “buiten schaal” genoemd.

BELANGRIJKE OPMERKING

De INES-schaal mag NIET gebruikt worden als instrument bij het formuleren van oplossingen in geval van nucleaire crisissituaties. In dat geval zijn er voorschriften, die specifiek werden opgesteld om dergelijke situaties het hoofd te bieden, en die gecoördineerd worden door het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgisch Grondgebied.