Kerncentrales (elektriciteitsproductie)

Bel V-kantoor

Andere nucleaire installaties: onderzoekscentrum, splijtstoffabriek, productie van isotopen, ...

Vandaag zijn meer dan 400 kerncentrales in werking op onze aardbol. Zij produceren 17% van de wereldbehoefte aan electriciteit. De Belgische PWR (Pressurized Water Reactor), BR-3 in Mol had slechts een klein vermogen en werd in 1962 in werking gesteld.

Daarna werden 7 vermogenseenheden tussen 1975 en 1985 in werking gesteld op de sites van Doel en Tihange. Het totale vermogen bedraagt ongeveer 5.600 MWe, wat overeenkomt met zo'n 55% van de hele elektriciteitsproductie in België.

De vestigingsplaats met betrekking tot de inplanting van een kerncentrale met groot vermogen voldoet aan de veiligheidscriteria .

Tal van studies werden uitgevoerd door de overheid, de Uitbater en zijn studiebureau, universiteitsdeskundigen, onderzoekscentra, Belgische en buitenlandse deskundigen. Er werd vooral aandacht besteed aan de kwaliteit van de bodem en de ondergrond, aan de mogelijkheid het rivierwater als koelwater te gebruiken, de meteorologie en de natuurlijke en menselijke omgeving.