Schema van een PWR-elektriciteitscentrale
I. Primaire kring
II. Secundaire kring
III. Tertiaire kring
   
A. Reactor
B. Stoomgenerator
C. Turbine
D. Condensor

Drie gescheiden kringen

 

Een kerncentrale verschilt van een klassieke electriciteitscentrale door de manier waarop de drijvende kracht wordt opgewekt. In een klassieke elektriciteitscentrale wordt de stoom geproduceerd in een stoomketel waarin de warmte bekomen wordt door middel van een verbrandingsproces. In een kerncentrale wordt de warmte in een reactor door een splijtingsproces geproduceerd.

In een Pressurized Water Reactor (PWR) wordt de stoom in een reeks stappen geproduceerd:

1. In de reactor geven de splijtstofstiften hun warmte af aan de primaire kring die gevuld is met water. Het water - dat tot +/- 300°C opgewarmd wordt – is aan een druk van ongeveer 155 bar onderhevig, hetgeen het koken van het primair water belet. Dat is de reden waarom men over een Pressurized Water Reactor (letterlijk vertaald reactor met water onder druk) spreekt.


2. Het opgewarmde water geeft zijn warmte af in een warmtewisselaar die stoomgenerator genoemd wordt. Daar wordt de warmte van het reactorkoelwater afgegeven aan een afgescheiden secundaire kring, de zogenaamde water-stoomkring. Omwille van de lagere druk in deze kring wordt het secundaire water omgezet in stoom. Deze stoom wordt dan gebruikt om de turbine en de ermee verbonden alternator aan te drijven.


3. De stoom die uit de turbine komt wordt gekoeld en tot water gecondenseerd. De condensor gebruikt daarbij de tertiaire kring, die gevoed wordt met water afkomstig van een externe bron.


Een PWR heeft dus drie gescheiden koelkringen:

• de primaire kring die de warmte van de reactor via de stoomgenerator naar de secundaire kring overdraagt;


• de secundaire kring die de stoom naar de turbine brengt;


• de tertiaire kring die het condenseren van de stoom die uit de turbine komt, verzekert.


Zulk een ontwerp voorkomt de lozing van radioactieve stoffen naar de omgeving toe.