Naast haar wettelijke activiteiten, is Bel V ook betrokken bij enkele andere activiteiten die voortvloeien uit de vereisten van de wettelijke voorschriften:

Documentatie
 

Sinds jaren wordt systematisch een samenvatting van de vakliteratuur opgesteld, bestaande uit tijdschriften, boeken, vergaderingsverslagen. De samenvattingen hiervan worden meestal in een gegevensbank ingevoerd, samen met regels en wettelijke voorschriften van kracht in de VS, in Europa (Frankrijk, Duitsland, Finland,...) en in internationale organisaties (IAEA, ICRP,...).

Gebruik van ervaring
 

Niettegenstaande de bedrijfservaring van buitenlandse centrales al in acht genomen werd bij de veiligheidsanalyse van de Belgische kerncentrales, werd dit principe pas geformaliseerd na het TMI-ongeval. Verschillende gegevensbanken werden bij Bel V opgesteld: zij bieden zeer doeltreffende ondersteuning inzake de veiligheidsevaluatie en feedback voor kerncentrales.

Opleiding van Bel V-ingenieurs
 

Ten einde de deskundigheid van haar personeel te verhogen en ze op een adequaat niveau te behouden, krijgt een beginnend ingenieur een grondig en volledig opleidingsprogramma en een on-the-job training.

Probabilistische veiligheidsanalyses (PSA)
 

Bel V heeft de aanzet gegeven voor en een leidende rol gespeeld in de Belgische deelname aan verscheidene onderzoekprogramma’s rond betrouwbaarheids-en risico-analyses, georganiseerd door de Europese Commissie (EC). Aan de hand van de opgedane ervaring heeft Bel V het gebruik van PSA-technieken in de veiligheidsanalyses van de Belgische kerncentrales gestimuleerd. Bel V voert een on-line kritische review uit van de PSA methodologie, beoordeelt de modelisatie van de centrale en haar karakteristieken, en keurt de globale resultaten alsook de implementatie van de uit de PSA afgeleide wijzigingen goed. De beoordelingen gebeuren door de Bel V PSA-specialisten in samenwerking met de Bel V inspecteurs.

Ernstige ongevallen
 

Na het Chernobyl ongeval heeft Bel V gevraagd om de uitvoering van studies van ernstige ongevallen in de Belgische kerncentrales. Deze studies hebben tot doel het karakteriseren van fenomenen die zich voordoen tijdens de kernsmelting, een evaluatie van de impact van deze fenomenen op het risico voor een belangrijke lozing van radioactieve stoffen, en een onderzoek naar de mogelijke veiligheidsaspecten en menselijke tussenkomsten die de kernsmelting zouden kunnen vermijden. Met IRSN werd er een samenwerkingsverband voor het valideren van computercodes opgericht.

Onderzoek en Ontwikkeling
 

Aangezien veiligheidsorganisaties de evolutie van de kennis inzake nucleaire veiligheid van dichtbij moeten volgen, heeft Bel V zijn R&D toegespitst op de volgende grote onderwerpen:

• Probabilistische veiligheidsanalyses

• Geschikte codes voor transiënten en ongevallen voor de Belgische centrales (samenwerking met IRSN)

• Gebruik van eindige elementen voor thermische en mechanische analyses

• HALDEN onderzoeksprogramma

• software reliability

• Radioactief afval

• veroudering van de nucleaire installaties

• veiligheidsprincipes voor kernreactoren van de toekomst