Steun aan Centraal –en Oost-Europa inzake nucleaire veiligheid

Sinds begin 1991 is Bel V betrokken bij programma’s (PHARE en TACIS en hun opvolgers: INSC en IPA) van de Europese Commissie (EC) die landen uit Centraal- en Oost-Europa bijstaan in hun inspanningen voor het verbeteren van de veiligheid in hun nucleaire installaties.

Gemachtigd door de Belgische overheid is Bel V de Belgische afgevaardigde in de groep voor beheer van bijstand aan regelgevende overheden (RAMG: Regulatory Assistance Management Group) van de EC.

Samenwerking met internationale organisaties

 

Uitwisselen van informatie met buitenlandse Veiligheidsoverheden :

• nauwe contacten met het Franse ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) en het IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)


• ad hoc vergaderingen met de US Nuclear Regulatory Commission


• advies voor de Nederlandse Veiligheidsoverheid


• uitwisselingen over specifieke onderwerpen met de veiligheidsoverheden uit Duitsland, Groot-Brittannië, Finland, Zweden, Zwitserland, Spanje, China,…


Europese Commissie  

• specifieke taakgroepen, netwerken en comités voor nucleaire veiligheid en nucleair afvalbeheer


Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  

• deelname aan de werkgroepen opgerichte door het CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations), het CNRA (Committee on the Nuclear Regulatory Activities) en het NSC (Nuclear Science Committee)


• FINAS coördinatie gemachtigd door de Belgische Veiligheidsoverheid


• onderzoeksprogramma's zoals ROSA, PRISME en Halden.


Internationaal Agentschap voor Atoomenergie  

• OSART, ASSET en IRRS missies


• deelname aan NUSSC, het toezichtscomité op de uitvoering van de nucleaire veiligheidsreglementering


• conventie voor Nucleaire Veiligheid


• verscheidene werkgroepen


Sommige belangrijke comités werden of worden nog steeds voorgezeten door leden van Bel V.