De expertise van Bel V ten voordele van CELEVAL

Wanneer het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied in werking treedt, activeert Bel V ook haar crisiscentrum (HEC) in Anderlecht en stuurt afgevaardigden naar CELEVAL en desgevallend ook naar de getroffen site.

In een crisissituatie is Bel V aanwezig :

te CELEVAL
CELEVAL tijdens een simulatieoefening
op de getroffen site
op het crisiscentrum van Bel V (HEC)

Aan de hand van de technische informatie, die rechtstreeks door deze vertegenwoordigers wordt verstrekt, stelt Bel V een technische analyse van de situatie op en evalueert de radiologische gevolgen, ondermeer op basis van de geschatte lozingen overeenkomstig met de technische evaluatie van de eenheid.