Een Reflexfase voor het beheren van zich snel ontwikkelende gebeurtenissen

Het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebeid voorziet voor een aantal specifieke gevallen de toepassing van onmiddellijke beschermingsacties voor de bevolking. Inderdaad, wanneer een noodsituatie zich zeer snel ontwikkelt (vlugge kinetica) en binnen een termijn van 4 uur zou kunnen leiden tot een blootstelling van de bevolking die hoger is dan een interventierichtwaarde, dan treedt de reflexfase in werking.

Tijdens deze reflexfase zullen het waarschuwen, het schuilen en het luisteren in een vooraf bepaalde reflexperimeter in werking gesteld worden onder de bevoegdheid van de Provinciegouverneur, in afwachting van de instelling van de federale en provinciale cellen en comités. Deze beschermingsacties voor de bevolking worden genomen zonder de evaluatie van CELEVAL of de beslissingen van COFECO af te wachten. Echter, zodra de crisiscellen en -comités ingesteld en operationeel zijn, zal de Emergency Director van de Overheid beslissen om de reflexfase op te heffen en te vervangen door het geschikte alarmniveau; dan wordt de hierboven omschreven organisatie van kracht.

De voorafbepaalde reflexperimeters verschillen natuurlijk afhankelijk van de site of de nucleaire installatie.