Jaarlijks afwisselende oefeningen

Elk jaar wordt een oefening gehouden voor de kerncentrales van Doel en Tihange, en om de twee jaar voor de vier andere belangrijke installaties (Instituut voor Radioelementen, Belgonucléaire, Belgoprocess en Studiecentrum voor Kernenergie). De omvang van deze oefeningen wordt bepaald door de Minister van Binnenlandse Zaken (of zijn vertegenwoordiger), in samenspraak met alle actoren (exploitanten, Gouverneur van de Provincie,...). Daarenboven wordt om de drie jaar een oefening van grote omvang (globale oefening) georganiseerd.

Bel V neemt systematisch deel aan deze oefeningen. Afhankelijk van de beoogde doelstellingen betrekt het Ministerie bij deze vier jaarlijkse oefeningen de verschillende disciplines (brandweer, sanitaire hulpverlening, politie, meetploegen, ...). De exploitant dient hiervoor een scenario op te stellen, dat aan deze doelstellingen beantwoordt.


BELV HEC tijdens een oefening

Andere oefeningen kunnen gepland worden, zoals bv. :

• de internationale oefeningen (ConvEx, « J-INEX », …)


• de nationale crisisoefeningen, georganiseerd door de Franse overheid op de nucleaire site te Chooz en Gravelines


Bel V neemt ook deel aan dergelijke oefeningen.

Elke oefening wordt geëvalueerd door alle betrokken partijen, die er lessen uit trekken voor eigen gebruik.

Een jaarlijks globaal evaluatieverslag van de oefeningen wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het CGCCR en overgemaakt aan de Minister van Binnenlandse Zaken, uiterlijk tegen het einde van de maand maart van ieder jaar. Dit verslag omvat tevens een actieplan, dat de corrigerende acties herneemt die het resultaat waren van de ervaringsterugkoppeling van de oefeningen.