ALARA Grondslag voor radiologische bescherming : staat voor "zo laag als redelijk mogelijk" (As Low As Reasonably Achievable)
ARAB Algemene Reglement voor Arbeidersbescherming
ASME American Society for Mechanical Engineers (USA)
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire (Frankrijk)
AVN

Association Vinçotte Nucleair

   
Bel V Filiaal van het FANC, voert technische veiligheidsanalyses en wettelijke controles van de Belgische nucleaire installaties uit
BNS Belgian Nuclear Society
BVS Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming
   
CELEVAL Evaluatiecel van het CGCCR (i.h.k.v. het Belgisch Noodplan)
CELINFO Informatiecel van het CGCCR (i.h.k.v. het Belgisch Noodplan)
CELMES Meetcel (i.h.k.v. het Belgisch Noodplan)
CGCCR Coördinatie en Crisiscentrum van de Regering (België)
CNPE Centre Nucléaire de Production d' Electricité (Frankrijk)
COFECO Federaal Coördinatiecomité van het CGCCR (i.h.k.v. het Belgisch Noodplan)
CSN Consejo de Seguridad Nuclear (Spanje)
CSNI Comité voor de Veiligheid van Nucleaire Installaties (OESO)
   
EC Europese Commissie
   
FANC Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (België)
   
GRS Gesellschaft für Anlagen-und Reactorsicherheit (Duitsland)
   
HEC Crisiscentrum van Bel V te Anderlecht
   
IAEA Internationaal AtoomEnergieAgentschap (Wenen)
INES International Nuclear Event Scale (IAEA)
INEX Programma voor Internationale Oefeningen voor de Toepassing van Noodplannen (OESO)
IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (Frankrijk)
IRE Instituut voor Radioelementen (Fleurus, België)
IRS Incident Reporting System
IRRT Internationaal Regulatory Review Team (IAEA)
   
MOX Mixed OXide (uranium-en plutoniumoxiden)
   
NDT Niet-Destructieve Tests
NRA Nuclear Safety and Radiation Protection Assessments (departement van Bel V)
NRI Nuclear Safety and Radiation Protection Inspections (departement van Bel V)
NIRAS Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (België)
NPP Nuclear Power Plant
NUSSAC Toezichtscomité op de Uitvoering van de Veiligheidsreglementering (AIEA)
   
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
O&O Onderzoek en Ontwikkeling
OSART Operational Safety Analysis Review Team (IAEA)
   
PQM Projects & Quality Management (departement van Bel V)
PSA Probalistische Veiligheidsanalyse
PSAEA Analyse van gebeurtenissen op basis van PSA
PWR Pressurized Water Reactor
   
RAMG Groepering van de door de EC bevoegdverklaarde Europese regelgevers die een raadgegevende rol spelen i.h.k.v. van bijstandprogramma's aan de regelgevers van de voormalige Oostbloklanden.
   
SCK•CEN Studiecentrum voor Kernenergie (België)
   
TELERAD Automatisch Netwerk voor de Radiologische Overwaking van het Belgisch Grondgebied
TRC Technisch Verantwoordelijkscentrum (groepen van Bel V-deskundigen die in een bepaald domein samenwerken)
TSO Technical Safety Organisation
   
USNRC United States Nuclear Regulatory Commission (USA)
   
WGOE Working Group on Operating Experience (OESO)
WGRISK Working Group on RISK evaluation (OESO)