20200218 nnr belv 120200218 nnr belv 2

Op dinsdag 18 februari 2020 ondertekende Bel V een bilaterale samenwerkingsovereenkomst met NNR, voor samenwerking in het kader van de ontwikkeling en versterking van vaardigheden op het vlak van reglementaire nucleaire veiligheid. De overeenkomst werd in Wenen, Oostenrijk ondertekend door de CEO van NNR en de Directeur-generaal van Bel V, in de marge van de vergadering van het Steering Committee van het TSO Forum.