Op 23 september 2019 werd een beheerscontract ondertekend tussen het FANC en Bel V. Dit beheerscontract beschrijft de opdrachten die het FANC aan Bel V toevertrouwt, hoe dit gebeurt en hoe het FANC erop toeziet dat deze uitbestede opdrachten correct worden uitgevoerd.