Bel V, filiaal van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), is belast met de uitvoering van de reglementaire controles en veiligheidsevaluaties in de belangrijkste Belgische nucleaire installaties.

Bel V werkt eveneens mee aan de noodplannen die in werking treden in geval van een nucleaire of radiologische noodsituatie.

Bel V is internationaal actief via diverse contacten (buurlanden, buitenlandse veiligheidsoverheden, internationale organisaties zoals de EC, OESO of IAEA).