Bel V baseert zich op de Belgische wetteksten en reglementeringen, met inbegrip van de omzetting van de Europese richtlijnen terzake naar de Belgische wetgeving :

De wetgeving ter bescherming van de bevolking, de werknemers en het milieu tegen de gevaren van ioniserende straling, met betrekking tot het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Wet van 15 april 1994, K.B. van 20 juli 2001).

De vergunningsbesluiten voor de installaties.