De potentiële gevaren van een nucleaire installatie, met inbegrip van een kerncentrale, zijn besmetting en bestraling.

Het “risico nul” bestaat niet. Dat geldt zowel voor kernenergie als voor alle menselijke activiteiten. Om het niveau van het theoretisch risico zo dicht mogelijk bij nul te brengen, berusten het ontwerp en de uitbating van een kerncentrale op het concept van “defence in depth ”, een principe dat systematisch op alle niveaus wordt toegepast.

Het gaat erom een serie barrières in werking te stellen, vergelijkbaar met de bekende Matrioshka (“Russische poppen”): als de 1e het laat afweten, komt de 2e tussen; en als de 2e verstek geeft, neemt de 3e het over, enzovoort.

Op dezelfde manier als voor de schaal gebruikt voor het bepalen van de intensiteit van een aardbeving, heeft de INES schaal  (International Nuclear Events Scale) tot doel het publiek te informeren over de ernst van gebeurtenissen in de nucleaire industrie. De “incidenten” vallen onder de niveaus 1 tot 3, de “ongevallen” onder de niveaus 4 tot 7.

Binnen het kader van de uitvoering van het programma voor “ervaringsbeheer” (« experience feedback ») :

• wordt elke relevante gebeurtenis systematisch geanalyseerd en geklasseerd op de INES schaal 

• worden zo nodig acties ondernomen om te vermijden dat ze zich opnieuw zou voordoen 

• zorgt een internationaal communicatiesysteem voor een doeltreffende uitwisseling van informatie aangaande de gebeurtenissen en de genomen acties

FAQ List