Mocht er zich ondanks alle beveiligingsbarrières en alle genomen voorzorgsmaatregelen  toch een kernongeval voordoen in België, dan wordt meteen een speciaal noodplan in werking gesteld, zoals ook bij andere crisissituaties. 

Het Noodplan voor Nucleaire Risico’s voor het Belgisch Grondgebied is gegroepeerd rond een crisiscentrum van de federale regering in Brussel. 

De beslissingen om de veiligheid van de bevolking en het milieu te verzekeren worden genomen door het coördinatiecomité, na overleg met een college van wetenschappelijke en medische experts. De instructies worden aansluitend verdeeld via de geëigende kanalen (media,…).

De overheid kan overwegen om één of meer van de vier volgende beschermingsmaatregelen te treffen:

• de bescherming van de voedselketen 

• het schuilen van de bevolking 

• het innemen van stabiele jodiumtabletten 

• de evacuatie van de bevolking.

Wat u zelf betreft:

• Eerst en vooral: bewaar uw kalmte, blijf binnen (thuis of in een gebouw in de buurt), sluit ramen en deuren en blijf luisteren naar de media, die u op de hoogte zullen houden van de evolutie van de situatie en van de eventueel te nemen beschermingsmaatregelen. U blijft best binnen tot wanneer het alarm officieel is opgeheven. 

• Volg de aanbevelingen van de overheid nauwgezet op. Deze kunnen gaan van het innemen van stabiele jodiumtabletten tot het evacueren van een bepaalde zone of het beschermen van de voedselketen. U zal in dergelijke gevallen tijdig worden verwittigd, en de overheid of de hulpdiensten vertellen u precies wat u moet doen. 

• Vermijd tenslotte ook het overmatig gebruik van de telefoon, om overbelasting van het netwerk te vermijden en op die manier het werk van de hulpdiensten niet in het gedrang te brengen.

De inwerkingstelling van het Noodplan voor Nucleaire Risico’s voor het Belgisch Grondgebied wordt regelmatig d.m.v. oefeningen getest.

FAQ List