NEEN .. en dit ondanks het feit dat het risico nul niet bestaat!  

Bij het ongeval in Tchernobyl was er een plotse vermogenexcursie en daarna een grote brand die heeft geleid tot radioactieve lozing.  

Er zijn namelijk belangrijke ontwerpverschillen tussen de kerncentrale van Tchernobyl en de Belgische kerncentrales, die maken dat een gelijkaardig ongeval zich in België niet kan voordoen. 

Wat betreft de voornaamste verschillen, kan men het volgende vermelden:

• de Belgische reactoren zijn stabiel: in geval van afwijking van de normale voorwaarden (temperatuur, druk, debiet,…) reageert de reactor automatisch (fysisch verschijnsel) door zijn vermogen te verlagen of zelfs door volledig stil te vallen; 

• in België laat het ontwerp van het noodstopsysteem toe om in alle toestanden de kettingreactie in minder dan twee seconden te stoppen. In Tchernobyl duurde dit merkelijk langer (10 tot 20 seconden). Bovendien heeft het systeem voor automatische stop van de reactor - in de voorwaarden waarin de installatie zich op dat moment bevond - een vermogenexcursie veroorzaakt. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat de controle over de reactor vrijwel onbestaand was; 

• verder was er in Tchernobyl een groot volume grafiet aanwezig, een brandbare stof (dient als “moderator”*). In de Belgische centrales wordt de rol van moderator vervuld door water (en niet door grafiet).

 

(*) onontbeerlijk element voor de instandhouding (handhaving) van de nucleaire reactie

FAQ List