De onderdelen van de veiligheid van een kerncentrale worden hieronder schematisch weergegeven:

Een centrale is veilig als aan de drie voorwaarden tegelijk wordt voldaan:

• De elementen (uitrusting, materiaal) zijn goed ontworpen en van goede kwaliteit, en blijven dat ook.

• De werkprocedures zijn aangepast en het personeel dat ze dient toe te passen is competent.

• De werking wordt uitgevoerd door personen die een goede “veiligheidscultuur” hanteren.

Men kan een vergelijking trekken met de auto:

Opdat een auto veilig zou zijn op de weg, dient:

• de auto over de geschikte veiligheidsuitrusting te beschikken (remmen, airbags,…)

• de bestuurder de wegcode en de bestuurstechnieken te kennen (hij moet dus over een geldig rijbewijs beschikken)

• de bestuurder de wegcode te respecteren en een veilige houding in het verkeer aan te nemen

FAQ List