Het antwoord op deze vraag is eigenlijk zeer eenvoudig: omdat ze koelwater nodig hebben. Overigens zijn het niet alleen kerncentrales die nood hebben aan koelwater. Ook de “klassieke” centrales (gestookt met gas, kolen of olie) hebben dit nodig en bevinden zich dus in de buurt van een rivier of een kanaal.

Beide types centrale maken eigenlijk op dezelfde manier elektriciteit: stoom van hoge kwaliteit doet de turbines draaien en die turbines leveren, via een alternator , stroom aan het net. Wanneer de kwaliteit van die stoom te laag geworden is, dan kan men er nog weinig mee aanvangen. Op dat moment wordt de stoom afgekoeld tot hij terug water wordt, dat dan hergebruikt kan worden om opnieuw stoom van hoge kwaliteit te maken. Deze afkoeling gebeurt in de condensor en hiervoor heeft men dus grote hoeveelheden koelwater nodig.

Nadat dit water in de (kern)centrale gebruikt werd, wordt het terug naar de rivier gestuurd. Het spreekt vanzelf dat dit water geen radioactieve stoffen bevat. Aangezien het als koelwater gediend heeft, is het natuurlijk warmer geworden. Hoe warmer het water, hoe minder zuurstof erin opgenomen wordt, hoe nadeliger voor vissen en andere fauna die in de rivier leven. Daarom wordt het koelwater meestal, vooraleer het in de rivier “geloosd” wordt, op zijn beurt gekoeld in de koeltorens.

Wanneer een aantal (kern)centrales ergens samen aan een rivier staan - zoals in Doel en Tihange - en wanneer, zoals tijdens de lange hete zomer van 2003, de buitentemperatuur gedurende lange tijd hoog is, dan kan het gebeuren dat, ondanks de koeltorens, de temperatuur aan de koelwateruitlaat toch boven de limiet, opgelegd door de milieureglementering, uitstijgt. Dan kunnen één of meerdere centrales niet op volle kracht draaien.

FAQ List