Het defence-in-depth concept wordt ingezet om potentiële menselijke en technische falingen op te vangen.  Het concept steunt op verscheidene beschermingsniveaus gericht op het invoeren van opeenvolgende barrières die de verspreiding van radioactief materiaal in het milieu vermijden (multi-barrière concept ).

Het toepassen van het defence-in-depth concept op de barrières brengt twee beschermingsniveaus met zich mee :

• PREVENTIE:  bescherming van de barrières om de beschadiging van de installaties en van de barrières zelf te voorkomen 

• HERSTELLING: bijkomende maatregelen om de bevolking te beschermen wanneer de opeenvolgende barrières niet meer volkomen efficiënt zijn

PREVENTIE

De eerste manier om de beschadiging van de installaties te voorkomen is zich van een hooglopend kwaliteitsniveau in het ontwerp, de fabricage, de opbouw en de uitbating verzekeren, teneinde afwijkingen ten opzichte van de normale uitbatingstoestanden  tot een minimum te herleiden.

Veiligheidssystemen worden ingezet als aanvulling van de regulatiesystemen om te voorkomen dat de minste afwijking uitgroeit tot een incident of een ongeval.  De veiligheidssystemen maken gebruik van identiek dezelfde componenten, die fysisch gescheiden worden, en/of diversificatie (inzetten van verschillende technologieën of ontwerpen) van bepaalde onderdelen van het systeem.  Dit maakt het verlies van een essentiële veiligheidsfunctie hoogst onwaarschijnlijk.

• Redundantie laat toe aan het enkelvoudig falingscriterium te voldoen:  één enkele faling van een component van een veiligheidssysteem mag het systeem niet beletten zijn veiligheidsfunctie uit te oefenen. 

• De diversificatie en de fysische scheiding moeten falingen met een gemeenschappelijke oorzaak (common-cause failure) voorkomen.

Systemen en componenten worden regelmatig geïnspecteerd en getest, teneinde elke degradatie die zou kunnen leiden tot een verslechtering van het verwachte prestatievermogen van de betroffen systemen of componenten op te sporen.

Abnormale toestanden die de veiligheid van de installatie in het gedrang zouden kunnen brengen worden onmiddellijk door overwakingssystemen waargenomen.  De meeste van deze systemen leiden tot het automatisch in werking treden van correctieve acties.  De operatoren krijgen een opleiding en training die hen toelaat een incidentele of ongevalssituatie gemakkelijk te identificeren, en op een snelle en juiste manier te reageren.

HERSTELLING

Komt na het niveau PREVENTIE en maakt gebruik van 3 types maatregelen :

• aangepast beheer van het ongeval door het gebruik van adequate procedures 

• veiligheidsmiddelen die de gevolgen bestrijden en beperken 

• beschermingsmaatregelen ten opzichte van de omgeving van de uitbatingssite 

In het kort, defence-in-depth bestaat uit verschillende onafhankelijke verdedigingsniveaus. Elk niveau beperkt de faling van het vorige niveau, en licht het volgende niveau in van zijn toekomstige activatie

We use cookies on this website, which involves processing of your personal data. These cookies are used for statistical purposes and to provide you a more personalized browsing experience (e.g. by remembering your preferences on other websites). Do you agree with our use of cookies?
More information Ok